RAČUNOVODSTVO

Podrška poslovodstvu u praćenju i monitoringu poslovnih aktivnosti temeljem žurnih, točnih i specifičnim zahtjevima prilagođenih računovodstvenih podataka, naš je primarni cilj. Svakako da pri tomu uvažavamo i udovoljavamo regulatornim zahtjevima u pogledu rokova i kvalitete. U skladu sa specifičnim potrebama u svakoj fazi vašeg poslovnog rasta, naš odjel računovodstva prilagođava svoju ulogu uvijek u cilju najracionalnijeg zadovoljavanja vaših potreba.

Računovodstveni podaci trebaju prije svega biti alat za upravljanje poduzetniku a tek onda izvor informacija okruženju. Uniforme i ladice nisu primjerena rješenja - svaki naš klijent neovisno o djelatnosti uz regulatorne ima i svoje specifične potrebe te mu individualno i pristupamo, kako bi mu u svakom trenutku pružili ažurne, točne i  pravodobne informacije.

Iz bogatog iskustva rada  sa internacionalnim i lokalnim poduzetnicima iz različitih branši razumjeli smo potrebu i osigurali mogućnost da klijent može imati  online pristup svojim podacima 24 sata na dan kao i pružanje usluge računovodstva kontroliranim pristupom klijentovim bazama podataka kako bi mu uvijek bili potpora i pri ruci.

Knjigovodstvo

 • Ustroj i ažurno vođenje poslovnih knjiga 
 • Ustroj i ažurno vođenje pomoćnih evidencija 
 • Vođenje poreznih evidencija i obračun poreza na dodanu vrijednost
 • Savjetovanje klijenata vezano za ispravno evidentiranje poslovnih promjena
 • Izrada računovodstvenih politika
 • Sastavljanje (izrada ili pomoć pri izradi) godišnjih financijskih izvještaja
 • Statističko izvještavanje (PU, HNB i FINA)

Obračun plaće

U području obračuna plaća, možemo vam ponuditi individualne savjete o svim pitanjima koja se odnose na porez na dohodak, socijalno i mirovinsko osiguranje. To je područje predmet stalnih zakonskih izmjena te je bitno imati savjesnog i ažurnog partnera s kojim ćete uvijek biti pravodobno informirani. Naglasak dajemo čuvanju povjerljivih osobnih podataka, a naš posao predstavlja stručno, točno prikupljanje i obradu podataka za obračun plaća. 

Područje obračuna plaća, sukladno specifičnostima i potrebama klijenata, obuhvaća:

 • Obračun dohotka od nesamostalnog rada 
 • Obračun poduzetničke plaće 
 • Obračun primitka u naravi 
 • Obračun drugog dohotka i autorskog honorara 
 • Obračun dohotka od kapitala
 • Obračun dohotka po sudskim presudama 
 • Godišnji obračun poreza i prireza
 • Formiranje SEPA datoteka za isplatu dohotka
 • Izvještavanje nadležnih institucija o izvršenim isplatama
 • Refundacije bolovanja (HZZO)
 • Podrška prilikom zapošljavanja djelatnika (prijava na HZMO i HZZO) 
 • Savjetovanje kod ostvarivanja poticajnih mjera od strane HZZ-a 

Upravljačko računovodstvo

Prema potrebama naših klijenata kreiramo tjedne, mjesečne, tromjesečne i godišnje izvještaje u standardnim formatima ili u izvještajnom formatu klijenta. Naša izvješća i analize su temelj za donošenje poslovnih odluka, a područje izvještavanja obuhvaća:

 • Sastavljanje tjednih/ mjesečnih/ kvartalnih i godišnjih izvještaja klijentima
 • Kontroling 
 • Podrška revizorima društva 
 • Podrška Upravi prilikom izvještavanja Vlasniku 
 • Dnevno praćenje likvidnosti društva 

Ostale usluge

Svakodnevno osluškujemo bilo naših klijenata, kako bi zajedno s njima pratili ritam tržišta. Među ostalim uslugama ističemo:

 • Edukacija djelatnika
 • Ustupanje djelatnika na zahtjev klijenta
 • Implementacija računovodstvenih procesa
 • Podrška pri osnivanju društva uključujući registracije prema nadležnim institucijama
 • Registracija inozemnih društava za potrebe PDV-a
 • Provođenje postupka likvidacije i pružanje usluga likvidatora
 • Vođenje platnog prometa, sukladno zahtjevima i potrebama klijenta
 • Usluga izdavanja računa
 • Najam poslovne adrese 

Newsletter footer