Znanje i pravovremene informacije su moć

Online poslovanje

REVIZIJA

Revizorske usluge zahtijevaju kvalitetnu suradnju između klijenta i revizora, što kroz naša kvalitetna rješenja ostvarujemo s lakoćom. Cjelovitim screeningom nastojimo razumjeti kompletno poslovanje klijenta, te definirati revizijsku strategiju koja će odgovoriti utvrđenim rizičnim područjima uz istovremenu komunikaciju mogućnosti unaprjeđenja.

▪︎ CaseWare softver za reviziju integriran je s B2B Portalom
▪︎ Održavamo online sastanke
▪︎ Pružamo klijentu online konzultacije
▪︎ Kroz B2B portal jednostavno razmjenjujemo potrebnu dokumentaciju, promptno obavještavamo klijente o novostima te ih zajedno komentiramo
▪︎ Štitimo sigurnost podataka kroz različite razine pristupa

SAVJETOVANJE

Promišljene i pravovremene odluke ključan su faktor uspješnih poduzeća, osobito u aktualnom trenutku kada imaju neprocjenjivu vrijednost. Primjenom najnovijih tehnoloških rješenja pomažemo Vaše poslovanje učiniti održivim, te ga istodobno unaprijediti raznim savjetodavnim uslugama dostupnima kroz online kanale:

▪  Pomoć u pripremi poslovnih planova u više scenarija (sensitivity analiza)
▪  Pomoć u reorganizaciji poslovnih procesa, uključujući sve primjenjive aspekta trgovačkog i radnog prava
▪  Financijsko restrukturiranje, uključujući
– komunikacija s kreditorima (banke, HBOR i dr.)
– komunikacija s državnim institucijama (Porezna uprava; Ministarstvo gospodarstva)
▪  Operativno restrukturiranje
▪  Porezno restrukturiranje
▪  Analiza iskoristivnosti, podrška pri aplikaciji te provedbi raznih mjera dostupnih poduzetnicima
▪  U suradnji s vodećim pravnim stručnjacima omogućujemo praćenje objava nadležnih tijela, te pružanje pravnih savjeta u skladu s odlukama i trenutnom tržišnom situacijom

RAČUNOVODSTVO

Opcija tzv. beskontaktnog računovodstva klijentu pruža mnoštvo usluga s mogućnošću instantnog pristupa:

▪︎ Online dostava isprava za evidentiranje (portal za file sharing odnosno direktni upload ili slanje u računodstveni sustav)
▪︎ Online uvid i preuzimanje evidentiranih isprava, izvještaja…
▪︎ Uvid u poslovne knjige 24 sata dnevno
▪︎ Simultani rad klijenta i ureda u online računovodstvenom programu:
▪︎ Online kreiranje i ispis izlaznih računa i ponuda
▪︎ Online popunjavanje evidencija o radu
▪︎ Online popunjavanje putnih naloga
▪︎ Online vođenje kadrovske evidencije i sl.
▪︎ Sigurnost pristupa podacima klijenta, sukladno uputama o pravima pristupa i uvida
▪︎ Online postavljanje upita (poslovno i porezno savjetovanje), online primitak odgovora, komentiranje, kolaboracija

B2B PORTAL

Integracijom B2B Portala u naše radno okruženje, klijentima omogućujemo jednostavno korištenje klasičnih usluga kroz digitalnu platformu, bez vremenskog i geografskog ograničenja, pritom zadržavajući najvišu razinu kvalitete.

Neke od prednosti koje korisnik ostvaruje kroz B2B Portal su:

▪︎ Brža i efikasnija komunikacija
▪︎ Jednostavna i pouzdana razmjena dokumentacije
▪︎ Kvalitetnija organizacija poslovanja gdje je sve na jednom mjestu
▪︎ Lakše praćenje statusa projekata
▪︎ Fleksibilnost kroz pristup bez ograničenja, bilo kad i bilo gdje

Newsletter footer