Utjecaj koronavirusa na premiju rizika na vlastita sredstva (ERP)

Pandemija koronavirusa negativno je utjecala na sve sektore u industriji zbog čega većina poslovnih subjekata neće uspjeti ostvariti poslovne planove definirane prije krize, što za posljedicu ima i smanjene očekivane prinose ulagačima koji su se temeljili na ranije definiranoj premiji rizika na vlastita sredstva.

Prema istraživanju Damodarana ukupna premija rizika na vlastita sredstva za Hrvatsku, odnosno očekivani prinos za investitore, 01. travnja 2020. godine iznosi 11.51%, što je značajno povećanje u odnosu na 01. siječnja 2020. kada je visina iste iznosila 8,16%.

Ukupna premija rizika na vlastita sredstva zemlje derivira se zbrajanjem tržišne premije zrelog tržišta (najčešće tržišta SAD-a) i premije rizika zemlje koja se dobiva omjerom kreditnog rejtinga zemlje uvećanog za koeficijent veće rizičnosti tržišta dionica, te obveznica.

U nastavku  je prikazana premija rizika na vlastita sredstva (eng. ERP – Equity Risk Premium) Hrvatske usporedno s ponderiranim prosjekom Europe na 01. siječnja 2020. i 01. travnja 2020. godine. (Izvor: Damodaran)

Premija rizika u pravilu je veća za tržišta u razvoju nego za razvijene zemlje, a na nju utječu razni geopolitički i makroekonomski čimbenici kao što su politička stabilnost, državni dug, zakoni i propisi i slično. U uvjetima krize investitori vide povećanu nesigurnost u pogledu budućih novčanih tokova te se tada efekt nesigurnosti izravno prelijeva u povećanje premije rizika, što je vidljivo u gornjoj tablici.

U ovom trenutku nemoguće je pouzdano procijeniti vremenski okvir trajanja Covid-19 pandemije, te koliki će imati utjecaj na globalno gospodarstvo. No bez obzira na smjer njena razvoja nužno je poduzeti sve dostupne mjere kojima bi se maksimalno ublažili negativni efekti i posljedice na ekonomiju.

Naš savjetodavni tim aktivno prati ključne pokazatelje na domaćem i globalnom tržištu kako bi u procjenama vrijednosti društava i ulaganja u obzir uzeo najaktualnije podatke i kretanja.

Newsletter footer