Ukinut je porez na nekretnine

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima objavljen je u Narodnim novinama br. 101/17., stupa na snagu 20. listopada 2017. godine, osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Ovim izmjenama Zakona brišu se odredbe o porezu na nekretnine, kao lokalnom porezu jedinica lokalne samouprave, koji je trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2018. godine.  Od 1. siječnja 2018. godine zadržava se sustav javnih davanja:

  • komunalne naknade,
  • poreza na kuće za odmor i
  • spomeničke rente 

Newsletter footer