Smanjenje predujmova poreza na dobit

Pravo je vrijeme da poduzetnici koji očekuju pad dobiti ili gubitak u 2020. godini, a koji to nisu ranije učinili, podnesu zahtjev za smanjenje ili ukidanje predujmova poreza na dobit.

Predajom prijave poreza na dobit za 2019. godinu, za što je rok većini poduzetnika istekao krajem prethodnog mjeseca, obveznicima je temeljem ostvarene dobiti iz 2019. godine utvrđena nova visina predujma poreza na dobit za 2020. poslovnu godinu.

Nastanak posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 imao je u 2020. godini veliki utjecaj na poslovanje većine poduzetnika, što će se očekivano nastaviti i u nadolazećim mjesecima – kako zbog obustave poslovanja u početnom lockdown-u, tako i zbog daljnjih otkaza prethodno potpisanih ugovora i poslova, poteškoća u transportu te isporuci robe ili nabavi repromaterijala i sirovina. Utjecaj posebnih okolnosti se najčešće odražava na visinu prihoda, a time i visinu dobiti.

S obzirom da rezultati tekućeg poslovanja u većini slučajeva više nisu usporedivi s prethodnom godinom, obveznik poreza na dobit temeljem aktualnog rezultata poslovanja, odnosno aktualnog poslovnog plana za ovu godinu, može tražiti novo utvrđenje iznosa predujma poreza na dobit – koji ovisno o aktualnoj odnosno planiranom poslovanju, može biti smanjen ili ukinut, ukoliko se ne očekuje dobit za 2020. godinu.

Sam postupak predaje zahtjeva za smanjenje predujma poreza na dobit putem sustava ePorezna je jednostavan, te ne predstavlja značajan vremenski angažman za poduzetnika. Porezna uprava, uz prethodnu najavu predaje zahtjeva, postupa vrlo efikasno te u pravilu na opravdane zahtjeve odgovara u roku od dva do tri radna dana.

Porezna uprava će na zahtjeve poduzetnika izdati novo rješenje, osim u slučaju utvrđivanja predujma u visini od 0,00 kuna. U tom će slučaju Porezna uprava, s obzirom da je trošak izdavanja rješenja nerazmjeran naplaćenom porezu, poduzetnika obavijestiti o ishodu zahtjeva na primjeren način – putem sustava ePorezna, e-maila ili telefona. Poduzetnik uvid u smanjeni iznos predujma poreza samostalno može ostvariti putem sustava ePorezna, kroz uslugu „Porezna knjigovodstvena kartica (PKK)“.

Prethodno opisani postupak smanjenja poreza na dobit nije novitet, no zbog posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 je aktualan za veći broj poduzetnika nego je to bio slučaj ranije.

Porezna uprava je tijekom lockdown-a u ožujku i travnju, poreznim obveznicima koji su zbog nastanka posebnih okolnosti obustavili poslovanje temeljem odluka nadležnih institucija, a za koje Porezna uprava ima saznanja, po službenoj dužnosti predujam poreza na dobit već utvrdila u iznosu od 0,00 kuna.

Newsletter footer