Razlika između revizije i financijskog due diligencea

U kontekstu spajanja i akvizicija, potencijalni investitori žele na svojoj strani imati stručnjaka koji će na adekvatan način pregledati cilj njihovog ulaganja. U tom smislu neki smatraju da je potrebno i dovoljno dobiti na uvid revizorsko izviješće ukoliko ga društvo koje se planira steći ima, ili u slučaju da revizija nije ranije rađena, provesti reviziju tih financijskih izvještaje od strane revizora kojeg potencijalni investitor sam odabere.

Međutim, oslanjanje isključivo na revidirane financijske izvještaje ciljanog subjekta prilikom donošenja odluke o ulaganju može biti rizično – osobito ako je revizija provedena u organizaciji samog društva koje se prodaje.

Svrha revizije je osigurati da Uprava predstavi istinit i fer prikaz financijske uspješnosti i položaja tvrtke, ali revidirana financijska izvješća često ne identificiraju značajna pitanja koja bi mogla biti od interesa za kupca ili prodavatelja.

Due diligence proces pokriva širok raspon područja koji se uvijek prilagođava konkretnim okolnostima kako bi identificirao i razjasnio sve aspekte koji su bitni za donošenje odluke o investiranju, uključujući pravna, porezna, informatička, operativna, marketinška i financijska pitanja (Financijski due diligence). Financijski due diligence (često se naziva “računovodstveni” due diligence) usmjeren je na pružanje razumijevanja potencijalnim investitorima o:

  • održivoj ekonomskoj zaradi tvrtke,
  • povijesnim trendovima prodaje i operativnih troškova,
  • povijesnom radu kapitalne potrebe,
  • ključne pretpostavke korištene u predviđanju menadžmenta, i
  • ključno osoblje i računovodstveni informacijski sustavi.

Iako revizija može pružiti polazište za procjenu tvrtke od strane potencijalnog investitora, ona općenito ne obuhvaća gore navedena bitna područja na način na koji bi pružila dostatne informacije potrebne potencijalnom investitoru.

Nedostatnost revizije koja je provedena na zahtjev društva koje se prodaje te važnost i financijskog due diligencea od strane investitora može se slikovito objasniti na primjeru kupovine rabljenog automobila.

Kada pri kupovini rabljenog automobila prodavatelj izda i potvrdu o ispravnosti, ona kupcu daje određenu sigurnost da je s automobilom sve u redu. No kupac može, i najčešće inzistira i na vlastitom „due diligenceu“, osobno provjeravajući automobil ili angažirajući drugog mehaničara koji je upućeniji u specifične potrebe i očekivanja kupca, te za kojeg smatra da će obaviti temeljitiji pregled i dati objektivno mišljenje koje će štiti njegov interes.

U tom slučaju, „drugi mehaničar“ je pružatelj financijske dubinske analize na strani potencijalnog investitora. Na temelju specifičnih pitanja ulagača, pružatelj financijske dubinske analize može prilagoditi opseg angažmana kako bi se pozabavio specifičnim ključnim rizicima.

Neki aspekti koji su bitni za odluku o investiranju a nisu ili nisu adekvatno uzeti u obzir prilikom revizije:

 

Kvaliteta zarada

Iz opravdanih razloga ulagači su posebno zabrinuti za fer procjenu poslovanja. Budući da se poduzeća često vrednuju na temelju višestruke EBITDA-e (zarada prije kamata, poreza i amortizacije), pružatelji financijskih due diligencea usredotočuju se na “kvalitetu” ili održivost zarade tvrtke. Neuobičajene ili jednokratne stavke prihoda i rashoda, precijenjena/podcijenjena imovina i obveze, promjene strukture troškova nakon zatvaranja i nedosljedna primjena računovodstvenih načela analiziraju se kako bi se prilagodio povijesni EBITDA kako bi odražavao održivu zaradu. Održivost EBITDA tvrtke ne odražava se u standardnom revizorskom izvješću.

 

Analiza trendova

Revizijski postupci mogu uključivati ​​analizu za razumijevanje trendova i odnosa tijekom povijesnog razdoblja, ali revizorska izvješća ne komentiraju tržišne okolnosti povezane s tim trendovima. Financijski due diligence bavi se ključnim tržišnim pokretačima, prodajnim strategijama, odnosima s klijentima te nastoji razumjeti jesu li trendovi koji se odražavaju u financijskim podacima održivi. Pružatelji financijskog due diligencea također mogu analizirati ciljnu strukturu troškova i odnose s dobavljačima kako bi identificirali potencijalne sinergije nakon transakcije.

 

Obrtni kapital

Investitori i prodavatelji obično pregovaraju o “ciljanom” obrtnom kapitalu koji će biti isporučen po zatvaranju transakcije. Ugovoreni iznos obično se temelji na prosječnom stanju obrtnog kapitala u prethodnih dvanaest mjeseci, ali sofisticirani investitor također može uzeti u obzir nedavne trendove rasta, uvjete u industriji, sezonalnost poslovanja i drugo. Revizorsko izvješće ne daje uvid u mjesečne stanje obrtnog kapitala, stavljajući investitore u neizvjestan položaj prilikom pregovora o ciljnom iznosu obrtnog kapitala.

 

Prognoza

Revizija se bavi samo povijesnim financijskim izvještajima dok ulagače, međutim, više zanima sposobnost tvrtke da održi i poveća zaradu. Iz tog razloga, ulagači trebaju razumjeti ključne pretpostavke kojima se koristi menadžment ciljnog društva u sastavljanju financijskih izvještaja i predviđanja. Pružatelji financijske dubinske analize često analiziraju prognozu tvrtke i dokumentiraju ključne pretpostavke kako bi investitoru omogućili procjenu održivosti te prognoze.

 

Kvalitativna opažanja

Ono što je možda najvažnije, pružatelj financijske dubinske analize može ulagaču dati ključna kvalitativna zapažanja iz razgovora s Upravom. Ta zapažanja mogu uključivati ​​ključne nalaze u vezi sa strukturom interne kontrole Društva, timom za upravljanje i računovodstvo te računovodstvenim informacijskim sustavima. Kvalitativna opažanja rijetko se pojavljuju u revidiranim financijskim izvješćima, ali mogu biti jednako važna u pomaganju investitoru pri donošenju odluku o ulaganju.

 

Zaključak

Prije stjecanja novog društva, ulaženja u novi projekt i sl. veoma je važno provesti neovisan due diligence čiji se opseg prethodno treba pažljivo utvrditi. Revizija financijskih izvještaja ne može biti zamjena za njega iako bi trebala pružiti dostatno uvjerenje da financijski izvještaji daju istinit i fer prikaz financijske uspješnosti i položaja tvrtke. Međutim, kako bi investitor donio dobro informiranu odluku o ulaganju, trebao bi razumjeti da je due diligence postupak ključan u postupku donošenja odluke o investiciji a revizija njegova važna nadopuna.

Newsletter footer