Neoporezive isplate i davanja – racionalan način stimulacije zaposlenika

Približavanjem kraju kalendarske a najčešće i poslovne godine, sumiraju se rezultati poslovanja te je pravi trenutak za one koji tu mogućnost još nisu iskoristili da razmotre isplate neoporezivih naknada kako bi u nadolazećem vremenu darivanja podijelili dio uspjeha sa svojim zaposlenicima.

U razvoju korporativne kulture, iz godine u godinu sve intenzivnije se osvještava značaj zadovoljstva zaposlenika koje je iznimno važan čimbenik u izgradnji i stabilnosti poduzeća. Globalna ekonomska kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa prisilila je brojne organizacije na dodatnu racionalizaciju troškova, no primici zaposlenika trebali bi po mogućnosti ostati izvan mjera racionalizacije u smislu neto iznosa koji će zaposlenik dobiti. S tim u vezi dodatno je bitno koristiti zakonske mogućnosti  neoporezivih isplata kako bi uz što manje financijske izdatke stimulirali svoje zaposlenike.

Godišnje je moguće isplatiti do 13.000,00 kuna neoporezivih naknada, a uz ostale neoporezive beneficije (npr. premije osiguranja, naknade za troškove redovne skrbi za djecu, dar u naravi i ostalo) taj iznos može premašiti i 20.000 kn. No vrlo često poslodavci nisu cjelovito upoznati koje neoporezive naknade mogu isplaćivati i na koji način, pa propuštaju niz opcija koje im se nude za pružanje neoporezivih beneficija zaposlenicima. Neke od neoporezivih naknada koje poduzeća mogu isplatiti na godišnjoj razini su:

Prigodne nagrade, dar u naravi, dar djetetu

Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)  mogu se isplatiti u neoporezivom iznosu do 3.000,00 kn godišnje po radniku, moguća je isplata odjednom, u jednom iznosu ili pojedinačno.

Dar u naravi (dobrima) može se neoporezivo radniku isplatiti do 600,00 kn godišnje. (s PDV-om)

Dar djetetu do 15 godina starosti (koje do dana 31. prosinca tekuće godine nije navršilo 15 godina starosti) može se neoporezivo isplatiti do 600,00 kn godišnje, bilo kada tijekom godine. 

Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika

Nagrade za radne rezultate se mogu isplatiti odjednom, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje do 5.000,00 kn godišnje po svakom radniku, sukladno mogućnostima i željama poslodavca.

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – mogu se isplatiti neoporezivo do 5.000,00 kn godišnje po svakom radniku, ne trebamo dokumentirati trošak.

Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (evidencije, računi, obračuni i sl.) – neoporezivi primitak se priznaje za  mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena i iznosi 12.000,00 kn godišnje, pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama glase na poslodavca te da su podmireni bezgotovinskim putem ili uz interni obračun poslodavca.

Bitno je naglasiti kako se ove dvije vrste naknada, novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika i troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije međusobno isključuju na godišnjoj razini za istog radnika.

Troškovi smještaja

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije) – ukoliko je zaposlenik poduzeća podstanar i ima sklopljen ugovor o najmu sa svojim najmodavcem, poduzeće mu može podmiriti te troškove (uplatom zaposleniku na tekući račun ili direktno njegovom najmodavcu), u visini stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Primitak se priznaje za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.

Naknada za troškove redovne skrbi djece

Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije (ugovori, računi, uplatnice i sl.) ustanova predškolskog odgoja te drugih fizičkih ili pravnih osoba, svom zaposleniku možete podmiriti troškove vrtića za njegovu djecu do visine stvarnih izdataka. U obzir dolaze i privatni vrtići, ali ova naknada podrazumijeva osnovnu skrb predškolske djece, ne i dodatne aktivnosti koje se mogu upisati u sklopu toga (npr. engleski, sportski program i sl.). Bitno je i to da radnik dostavi potvrdu da drugi roditelj ne prima istu naknadu kod svog poslodavca.

Mirovinski stup, premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja i sistematski pregledi

Uplata premije za III. stup dobrovoljnog mirovinskog osiguranja može biti izvrstan alat za dugoročno nagrađivanje zaposlenika jer predstavljaju jedan od najjeftinijih načina nagrađivanja. Uplatu premije može izvršiti fizička osoba, ali i poslodavac za svog zaposlenika. Iznos od 500,00 kn mjesečno radniku se ne smatra dohotkom, a poslodavcu se smatra priznatim troškom  do 6.000,00 kn godišnje. Najčešći je slučaj da radnik odabere mirovinski fond u koji želi vršiti uplate na ime dobrovoljnog mirovinskog stupa, te poslodavcu dostavi sve potrebne podatke za uplatu.

Poslodavci mogu svojim zaposlenicima neoporezivo podmirivati i premije dopunskog zdravstvenog osiguranja i dodatnog zdravstvenog osiguranja. Poslodavac bi trebao ugovoriti premije u ime svojih radnika i podmiriti ih bezgotovinskim putem, a neoporezivo se može isplatiti do 2.500,00 kn godišnje.

Troškovi sistematskih pregleda mogu se podmiriti do visine stvarnih izdataka pod uvjetom da je omogućen svim radnicima.

Potpora za novorođenče

Iznos neoporezive naknade kod rođenja djeteta iznosi do 10.000,00 kn.

Jubilarne nagrade

Jubilarne nagrade mogu se neoporezivo isplatiti od 1.500,00 kn (za 10 godina staža) do 2.000,00 kn (za 15 godina staža), do 2.500,00 kn (za 20 godina staža), do 3.000,00 kn (za 25 godina staža) te do 3.500,00 kn (30 godina staža).

 

Važno je istaknuti da poslodavac ne mora isplatiti neoporezive naknade svim svojim zaposlenicima, niti ih mora isplatiti u jednakim iznosima. Ovaj princip nagrađivanja povoljan je za obje strane jer izjednačava trošak plaće za poslodavca s primicima koji će doći do zaposlenika. Postoje i druge neoporezive naknade koje u ovom tekstu nisu navedene, a koje poslodavac može isplatiti zaposleniku, no riječ je o slučajevima koji se rjeđe koriste u praksi.

Poduzeća bi svakako trebala razmotriti mogućnost iskorištavanja neoporezivih naknada u svrhu dodatne motivacije zaposlenika, osiguranja njihova dugoročnog zadovoljstva ali i zadržavanja kvalitetnih kadrova koji su ključ uspjeha svake organizacije.

Newsletter footer