Koronavirus kao akcelerator digitalne transformacije poslovanja malih i srednjih poduzeća

Godinama prije nego je pandemija koronavirusa zahvatila čitav svijet, digitalizacija poduzeća i njihovih poslovnih modela smatrali su se jednim od najsnažnijih trendova koji mijenjaju globalno gospodarstvo. Digitalna transformacija koja je trajala desetljećima, zbog pandemije je morala biti neočekivano ubrzana kako bi mogla odgovoriti na nove potrebe u poslovnom svijetu. Bez obzira na sektor u kojem djeluju, ekonomski akteri morali su brzo pronaći rješenje kako stupiti u kontakt sa svojim klijentima i partnerima ili čak sa svojim zaposlenicima, zbog brzog tempa kojim je COVID-19 transformirao ekonomsko okruženje.

U razdoblju nešto dužem od godine dana nastale su značajne promjene u načinu poslovanja organizacija u svim sektorima i regijama. Velik broj njih ubrzao je digitalizaciju svojih internih procesa, interakcija s partnerima i kupcima te dosegao razinu koju bi u normalnim uvjetima postigli za nekoliko godina, dok je udio digitalnih ili digitalno omogućenih proizvoda u njihovim portfeljima još brže apsorbiran. Mnoge su tvrtke bile primorane uvesti barem privremena rješenja kako bi udovoljile mnogim novim zahtjevima koji su pred njima, ali znatno brže nego su prije pandemije mislili da je moguće.

 

Transformacija malih i srednjih poduzeća

Jedna od glavnih karakteristika novonastale situacije uzrokovane koronavirusom je činjenica da je digitalizacija postala ključna za opstanak poslovanja. Prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), 75% malih i srednjih poduzeća u svijetu bilo je prisiljeno otpustiti zaposlenike, dok je 70% njih doživjelo pad prihoda, a 40% se susrelo s problemom likvidnosti zbog koronakrize. Ta su poduzeća ranjivija u usporedbi s velikim korporacijama i mnogo su ovisnija o redovnim prihodima, te ujedno zbog manje likvidnosti znatno teže dobivaju potporu financijskih institucija. Često im nedostaju i izgrađeni unutarnji procesi koji bi im pomogli u prevladavanju kriza što ih čini manje otpornima na stresove i nepredvidive situacije.

Unatoč naizgled bezizlaznoj situaciji, mala i srednja poduzeća ohrabruje mogućnost maksimizacije okretnosti iskorištavanjem digitalizacije i najnovijih tehnologija koje omogućuju sveobuhvatan i održiv oporavak. Tako su najznačajnije prednosti koje digitalizacija poduzećima donosi jednostavno širenje na nova tržišta te veći raspon poslovnih modela, što pruža priliku za rast poslovanja i u konačnici ostvarenje većih profita. Zatim slijede jednako važna praktičnost i povećanje produktivnosti,  gdje pravi tehnološki alati koji rade zajedno mogu pojednostaviti tijek rada i poboljšati produktivnost. Automatiziranjem mnogih zadataka koje obavlja čovjek i integriranje podataka u cijelom poduzeću omogućuje zaposlenicima učinkovitiji rad, odnosno postizanje boljih rezultata s manje uloženih resursa.

Dakako, poduzeća također trebaju biti svjesna izazova i rizika koji ograničavaju puni potencijal digitalizacije. Glavna prepreka odnosi se na financiranje te nepoznavanje alata za digitalizaciju i mogućnost njihove upotrebe u poslovne svrhe. Menadžment malih i srednjih poduzeća, za razliku od velikih poduzeća, uglavnom nema sve potrebne resurse za angažiranje stručnjaka koji bi implementirali i osigurali upotrebu digitalnih alata. Poduzeća ovih razina često ne mogu preusmjeriti financijske i ljudske resurse prema digitalizaciji. Drugi problemi koje je bitno spomenuti odnose se na informatičku pismenost zaposlenika, ograničenu internetsku infrastrukturu, regulatorne okvire, neodgovarajuću zaštitu podataka te rizike cyber-sigurnosti.

 

Budućnost digitalizacije

Danas su poduzeća svjesna kako će većina ovih promjena biti dugotrajna i već investiraju sredstva da bi ostali konkurentni u novom poslovnom i ekonomskom okruženju. Ulaganje u digitalizaciju se povećalo više nego išta drugo – više od povećanja troškova, broja ljudi u tehnološkim ulogama i broja kupaca. Prepoznata je strateška važnost tehnologije kao kritična komponenta poslovanja, a ne samo kao izvor troškovne učinkovitosti. Primjerice model rada od kuće otvara velike mogućnosti za ekonomski rast, globalno zapošljavanje talenata, otvaranje novih radnih mjesta i na kraju, poboljšanje ljudskog prosperiteta i blagostanja.

Nakon 2020. godine teško je zamislivo postojanje mogućnosti potpunog povratka na dosadašnji, sada već staromodan, način poslovanja. Velika promjena je neizbježna, a na poduzećima je da ju što ranije prihvate i na taj način osiguraju svjetliju budućnost.

Jedna od ključnih preporuka za mala i srednja poduzeća je sustavni pristup digitalnoj transformaciji, što podrazumijeva praćenje svih elemenata koji mogu biti podložni promjenama, uključujući ne samo uvođenje komplementarnih i interoperabilnih digitalnih tehnologija, već i revizije poslovnih procesa i upravljačke strukture, kao i ulaganje u digitalne vještine i kompetencije svojih zaposlenika.

 

Newsletter footer