EU fondovi: Prilike za poduzetnike u programskom razdoblju 2021. – 2027.

 

U 2022. godini hrvatska poduzeća imaju brojne prilike ostvariti financiranje nepovratnim sredstvima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti čija vrijednost bez PDV-a iznosi 48,2 milijarde kuna te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. U nastavku donosimo pregled prilika koje malim i srednjim poduzećima mogu donijeti brojne koristi, između ostalog, brže ostvarenje razvojnog potencijala i omogućavanje da budu konkurentnija kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu

 

Prilike iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti su sljedeće:

 

▪   Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo kojoj je svrha poduprijeti prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, kao i očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta. Ukupna alokacija ovih sredstava iznosi 1,9 milijardi kuna, dok je iznos bespovratnih sredstava za MSP-ove po projektnom prijedlogu do 7,5 milijuna kuna, a za srednje kapitalizirana poduzeća do 35 milijuna kuna.

▪   Vaučeri za digitalizaciju imaju cilj jačanja kapaciteta malih i srednjih poduzeća za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije, a ukupna alokacija iznosi 75 milijuna kuna. Program obuhvaća nekoliko vrsta vaučera – Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina (do 75 tisuća kuna), Vaučer za strategiju digitalne transformacije (do 76 tisuća kuna), Vaučer za digitalni marketing (75 tisuća kuna), Vaučer za kibernetičku otpornost (do 110 tisuća kuna) te Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda

▪   Bespovratne potpore za digitalizaciju kojima se podržava digitalna transformacija hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Ukupna alokacija iznosi 206 milijuna kuna.

▪   Komercijalizacijom inovacija cilj je potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište, te povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija malih i srednjih poduzeća podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima. Ukupna alokacija iznosi 380 milijuna kuna, dok je iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu od 760.000 do 5.320.000 kuna

▪   Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća nastoje potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u pretkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije. Ukupna alokacija iznosi 141.700.000 kn a iznos bespovratnih sredstava je do 1.000.000 po projektnom prijedlogu.

▪   Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju kao cilj ima pružanje potpore razvoja turističke ponude i sadržaja te procesa u turističkom poslovanju prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa kod malih i srednjih poduzeća i velikih poduzeća. Ukupna alokacija iznosi 1.020.000.000 kn

▪   Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu ima za cilj podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta iznajmljivača te njihove transformacije u obiteljske i specijalizirane vrste malih hotela koji pružaju veću razinu kvalitete smještaja. Ukupna alokacija iznosi 50.000.000 kn

▪   Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanje i razvoj u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva ima kao cilj uvođenje inovacija, istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te razvoj turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Ukupna alokacija iznosi 180.000.000 kuna

 

Prilike iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027. su sljedeće:


Razvoj poslovanja

▪   Razvoj i internacionalizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća, uključujući proizvodna ulaganja čiji je cilj jačanje održivog rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja. Ukupna alokacija iznosi 262.955.684 eura

▪   Digitalizacija malih i srednjih poduzeća kao specifičan cilj ima jačanje održivog rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i jačanja radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja. Ukupna alokacija iznosi 74.033.432 eura

▪   Inkubacija, potpora za spinoff, spin-out i novoosnovana poduzeća ima cilj razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija, te jačanje održivog rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Ukupna alokacija iznosi 73.567.567 eura

▪   Napredne usluge potpore za mala i srednja poduzeća i skupine malih i srednjih poduzeća (uključujući usluge upravljanja, marketinga i dizajna) imaju kao cilj jačanje održivog rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, među ostalim i kroz produktivna ulaganja, te razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Ukupna alokacija iznosi 15.507.000 eura

 

Istraživanje, razvoj i inovacije

▪   Aktivnosti istraživanja i inovacija u malim i srednjim poduzećima, uključujući umrežavanje za specifični cilj imaju razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjenu naprednih tehnologija. Ukupna alokacija iznosi 208.717.990 eura

▪   Prijenos tehnologije i suradnja među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja, kao specifični cilj ima razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjenu naprednih tehnologija. Ukupna alokacija iznosi 68.238.994 eura

▪   Inovacijski procesi u malim i srednjim poduzećima (inovacije u pogledu procesa, organizacije, marketinga, zajedničkog stvaranja, potaknute korisnicima i potražnjom) kao specifičan cilj imaju jačanje održivog rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja. Alokacija iznosi 44.636.885 eura

▪   Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju, poduzetništvo i prilagodljivost poduzeća promjenama kao specifičan cilj ima razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologa, i razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Ukupna alokacija iznosi 41.548.428 eura

 

Energetska učinkovitost i kružno gospodarstvo

▪   Energetska učinkovitost i demonstracijski projekti u malim i srednjim poduzećima ili velikim poduzećima te mjere potpore u skladu s kriterijima energetske učinkovitosti imaju specifičan cilj promicanja energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova. Ukupna alokacija iznosi 150 milijuna eura.

▪   Potpora proizvodnim procesima prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa u MSP-ovima ima cilj promicanja prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo, a ukupna alokacija je 16,3 milijuna eura.

 

Osiguranje uspješne provedbe projekta

Priprema i provedba EU projekta kompleksni su procesi koji zahtijevaju dosta uloženog vremena i drugih resursa kako bi projekt bio uspješan. Prema analizi Hrvatske udruge poslodavaca, oko 90% poduzeća koja su uspješno provela EU projekte te dobili bespovratna sredstva, koristili su usluge konzultanata što je najbolji pokazatelj o važnosti angažmana stručnjaka za ovakve specifične poslove.

Kontaktirajte nas  kako bismo Vam pomogli u razumijevanju uvjeta natječaja, izradi proračuna projekta, projektne dokumentacije, ili samoj provedbi projekta. Ukoliko ste obveznik revizije budućih ili projekata u tijeku, preporučamo angažirati revizora na vrijeme kako bi već tijekom realizacije projekta bio uključen, te u mogućnosti pravovremeno komunicirati potrebne izmjene u provedbi što osigurava da ne dođe do eventualne naknadne „financijske korekcije“, odnosno penalizacije od strane provedbenih tijela.

Newsletter footer