Digitalizacija društva Kulić & Sperk uz korištenje EU fondova

U današnjim tržišnim okolnostima, kada poduzetnici na svim razinama trebaju imati implementirane mjere i strategije očuvanja postojećih rezultata te osiguravanje daljnjeg rasta i razvoja, iznimno je važno implementirati i koristiti najsuvremenija poslovna rješenja koja su dostupna kroz digitalne tehnologije.

Takva su rješenja povezana sa značajnim investicijama, što za mala i srednja poduzeća predstavlja poseban financijski izazov.

Stoga korištenje potpora i financijskih instrumenata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova predstavlja značajan poticaj u razvoju poduzeća, da bi zadržala i poboljšala svoju poziciju na tržištu i osigurala stabilnost radnih mjesta te omogućila nova zapošljavanja.

Postupak pripreme i provedbe projekata koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova dugotrajan je i zahtjevan proces koji započinje idejom, odabirom optimalnog poziva ili natječaja kroz analizu prihvatljivosti prijavitelja i aktivnosti, te razradom ideje u konkretne projektne aktivnosti i troškove i osmišljavanjem načina zatvaranja financijske konstrukcije projekta. U trenutku predaje projektne prijave iza svakog korisnika su značajna ulaganja financijskih i drugih raspoloživih resursa.

Kulić i Sperk Revizija je revizorsko društvo koje pruža revizorske, savjetodavne i računovodstvene usluge oblikovane prema potrebama klijenata.

Mogućnost brze prilagodbe i pravovremene reakcije imaju neprocjenjivu ulogu pri stvaranju dodane vrijednosti za klijenta i pružanju podrške njegovom svakodnevnom poslovanju. Kako bi još kvalitetnije iskoristili dostupne resurse te bili u korak s najnovijim poslovnim trendovima i kompleksnim zahtjevima tržišta, prepoznali smo važnost digitalizacije kao ključnog faktora za ostvarenje punog potencijala te dugoročnog i stabilnog napretka.

Nakon provedenih dubinskih analiza vlastitog poslovanja poduzeće je prepoznalo potrebu implementacije integriranog IT sustava koji će objediniti sve bitne funkcije upravljanja poduzećem, čime će se povećati učinkovitost resursa u svim poslovnim segmentima.

Da bi ostvarilo planirani cilj, nakon temeljitog istraživanja tržišta poduzeće je zaključilo kako je  softversko rješenje „SAP One“ najkompletniji ERP sustav koji uključuje najbolje prakse tisuća korisnika te osim softverskog rješenja predstavlja i podršku u oblikovanju i racionalizaciji procesa poduzeća.

Partnerska društva na projektu koja zapošljavaju vrhunske stručnjake s višegodišnjim iskustvom u implementaciji poslovnog softvera uspješno su izvršila  posao implementacije, dorade i integracije, omogućivši efikasan prijelaz na suvremeno rješenje. Također je  nabavljena i potrebna serverska infrastruktura koja udovoljava zahtjevima softvera, te korisnička oprema koja zaposlenicima omogućava efikasno korištenje svih mogućnosti ERP sustava.

Digitalizacija poduzeća Kulić i Sperk Revizija rezultat je ulaganja poduzeća u modernizaciju poslovanja korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija, za što su u značajnom dijelu korištena i bespovratna sredstva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Projekt se provodi unutar poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije IKT -2.“ te predstavlja digitalnu transformaciju i unaprjeđenje poslovanja temeljem IKT tehnologija – nabavom i implementacijom sustava koji objedinjuje sve bitne funkcije upravljanja poduzećem te nabavom pratećeg hardverskog sklopovlja u svrhu modernizacije postojećeg hardvera i osiguranja kompatibilnosti s novim softverom. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  

Ukupna vrijednost projekta je 1.388.200,00 kn, iznos potpore EU je 902.330,00 kn, dok vlastito sudjelovanje iznosi 485.870,00 kn. 

Provedbom planiranih projektnih aktivnosti optimizirat će se upravljanje resursima, povećati efikasnosti i kvaliteta kod pružanja usluga klijentima, što će u konačnici povećati njihovo zadovoljstvo te potaknuti rast poduzeća.

Newsletter footer