WWW vaučeri za MSP-ove

Naziv projekta

WWW vaučeri za MSP-ove (K.K. 03.2.1.17.)

Opis projekta

Društvo Kulić i Sperk Revizija d.o.o. potpisalo je 12. listopada 2018. godine s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.17. u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Unaprjeđenje poslovne web stranice tvrtke Kulić i Sperk Revizija d.o.o.”. 

Ciljevi i očekivani rezultati

Cilj projekta je izrada i implementacija b2b portala za klijente te optimizacija web stranice. Kroz pruženu uslugu je u cijelosti projekt ostvaren odnosno b2b portal implementiran te u funkciji a web stranica optimizirana.   Provedbom planiranih aktivnosti unaprijeđen je način komunikacije te razmjene dokumentacije s klijentima. Na ovaj će način tvrtki i njenim klijentima biti omogućen on-line uvid u ključnu dokumentaciju, uz unaprijed definirana korisnička prava i ograničenja te unaprjeđenje komunikacije kroz postavljanje upita od strane klijenata u svrhu bržeg rješavanja problema. Web stranica je optimizirana sa ciljem planskog i generičkog povećanja broja posjetitelja. Postavljena je web analitika sa ciljem mjerenja uspješnosti kampanja, odnosno posjećenosti web stranice.

Ukupna vrijednost projekta

116.961,50 kn

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU

65.498,44 kn

Razdoblje provedbe projekta

12.10.2018. – 09.10.2019.

Kontakt osoba

Josipa Goljevšček

josipa.goljevscek@kulic-sperk.com

+385 1 6143 593

Newsletter footer