Ulaganje u integralni informacijski sustav radi optimiziranja poslovnih procesa

Naziv projekta

Ulaganje u integralni informacijski sustav radi optimiziranja poslovnih procesa (KK.03.2.1.19.0899)

Opis projekta

Društvo Kulić i Sperk Revizija d.o.o. potpisalo je 09. prosinca 2019. godine s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.19.0899.  u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Ulaganje u integralni informacijski sustav radi optimiziranja poslovnih procesa”.

Ciljevi i očekivani rezultati

Društvo Kulić i Sperk Revizija d.o.o. ovim projektom ulaže u digitalnu transformaciju poduzeća, uspostavljanje cjelovitog standardiziranog upravljanja dokumentima, projektima, informacijama, komunikacijom, ljudskim resursima, tj. svim radnim procesima unutar poduzeća te komunikacijom s klijentima i okruženjem. Problem koji se rješava ovim projektom je nedovoljna učinkovitost, dugo vrijeme izvođenja određenih procesa, izvođenje suvišnih aktivnosti, uska grla, nedovoljna kontrola poslovanja, neoptimalna iskorištenost resursa, rascjepkanost poslovnih procesa koje su rezultat neinformatiziranosti pojedinih procesa u društvu te nepovezanost postojećih informatičkih rješenja koja zahtijevaju mnogo ručnog unosa i obrade podataka.

Ukupna vrijednost projekta

1.388.200,00 kn

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU

902.330,00 kn

Razdoblje provedbe projekta

07.10.2019. – 07.05.2022.

Kontakt osoba

Josipa Goljevšček

josipa.goljevscek@kulic-sperk.com

+385 1 6143 593

Newsletter footer